holenderskie ZZP

 Holenderskie ZZP
Zelfstandig ondernemer zonder personeel
Osoba pracująca na własny rachunek niezatrudniająca pracowników 

Jeśli pracują Państwo w Holandii na własny rachunek i nie zatrudniają pracowników (w języku niderlandzkim: zzp'er), 
nie są Państwo pracownikami i nie podlegają Państwo układowi zbiorowemu pracy (CAO). 
Niektóre konsekwencje Jeśli są Państwo zzp'erem, dotyczą Państwa następujące kwestie: ·
 To Państwo sami ustalają, w porozumieniu ze zleceniodawcami, ceny oraz obowiązujące warunki pracy, a także sposób wykonywania pracy. ·
Pociąga to za sobą to, że nie są Państwo objęci ochroną prawną, jaka dotyczy pracowników zgodnie z prawem i układem zbiorowym pracy. 
Oznacza to między innymi, że nie otrzymują Państwo wynagrodzenia podczas choroby lub gdy nie wykonują Państwo pracy. · 
Sami płacą Państwo podatek obrotowy/dochodowy i dbają o swoje ubezpieczenie. 
Państwa zleceniodawcy nie muszą pobierać zaliczki na podatek dochodowy, czy składki na ubezpieczenie społeczne od kwoty, którą Państwu płacą. · 
Mają Państwo obowiązek zarejestrowania się w Izbie Handlowej (w języku niderlandzkim: Kamer van Koophandel). 
Tym samym dokonują Państwo od razu rejestracji w Urzędzie Skarbowym. 

Czy są Państwo pewni, że są Państwo zzp'erem? 
Prawo holenderskie nie określa dokładnie, kim jest zzp'er. 
Mogą Państwo ustalić ze zleceniodawcą, że pracują Państwo dla niego jako zzp'er, ale ostatecznie to Urząd Skarbowy określa, czy podatki oraz składki będą Państwo płacić jako zzp'er. 
Jeśli Państwo sami nie podejmą żadnych działań, zrobi to później Urząd Skarbowy, po upłynięciu roku podatkowego.
 Jeśli Urząd Skarbowy zdecyduje, że rzeczywiście występowali Państwo w charakterze pracownika, będzie to pociągało za sobą poważne konsekwencje zarówno dla Państwa, jak i dla Państwa zleceniodawcy, na przykład w postaci rozliczenia podatku i składek. 


Zaświadczenie o prowadzeniu działalności:
Dlatego tak ważne jest zarówno dla Państwa, jak i dla Państwa zleceniodawcy, żeby upewnić się, czy są Państwo faktycznie zzp'erem. 
W tym celu mogą Państwo poprosić Urząd Skarbowy (w języku niderlandzkim: 
Belastingdienst) o wydanie zaświadczenia o prowadzeniu działalności (w języku niderlandzkim: 
Verklaring arbeidsrelatie / VAR). 

Należy zrobić to osobiście:
Zaświadczenie obowiązuje jedynie przez rok i odnosi się do rodzaju wykonywanej pracy określonej w zaświadczeniu. Istnieją cztery rodzaje zaświadczenia o prowadzeniu działalności. 
Jedynie w przypadku zaświadczeń VAR-wuo (zysk z firmy) i VAR-dga (dyrektor zarządzający-większościowy wspólnik) mogą mieć Państwo pewność, że Urząd Skarbowy 
potraktuje Państwa jako zzp'era, a Państwa dochód zostanie potraktowany jako obrót. 
Państwa zleceniodawcy mają wtedy pewność, że nie zostaną wezwani do uregulowania podatku i składek.

Należy wziąć pod uwagę fakt, że Urząd Skarbowy nie potraktuje Państwa jako zzp'era, jeśli spełniają Państwo większość z poniższych założeń: 
· posiadają Państwo wyłącznie jednego lub dwóch zleceniodawców; 
· nie mogą Państwo sami ustalić sposobu wykonywania pracy;
 · nie szukają Państwo nowych zleceń na własną rękę, ale korzystają z pośrednika lub agencji pośrednictwa pracy; 
· nie mają Państwo bezpośredniego kontaktu ze zleceniodawcami i nigdy ich Państwo nie poznali;
 · nie ustalają Państwo samodzielnie, w porozumieniu ze zleceniodawcami, cen, nie mają Państwo zmiennych dochodów i nie wystawiają Państwo faktur;
 · na potwierdzeniach płatności, które Państwo otrzymują, nie widnieje podatek VAT;
 · nie są Państwo wpisani do rejestru Izby Handlowej. 

Wniosek o zaświadczenie VAR można złożyć online (języki: niderlandzki, angielski, niemiecki).

Pozorne prowadzenie działalności?
 Należy zgłosić! Do Państwa należy wybór, czy chcą Państwo pracować w charakterze pracownika, czy zzp'era. 
Są jednak zleceniodawcy, którzy proponują jedynie umowy zzp, ponieważ wówczas mogą płacić Państwu niższe wynagrodzenie oraz wymagać dłuższego czasu pracy, niż w przypadku pracownika, podczas gdy w rzeczywistości są Państwo zwykłym pracownikiem. 
Wówczas mają Państwo do czynienia z tzw. pozornym prowadzeniem działalności (w języku niderlandzkim: schijnzelfstandigheid). 
Jeśli to Państwa dotyczy lub mają Państwo wrażenie, że ktoś Państwa wykorzystuje: na przykład przez to, że Państwa zarobki są niskie lub Państwa czas pracy jest dłuższy 
niż to uzasadnione lub mają Państwo do czynienia z niebezpiecznymi warunkami pracy, takie przypadki należy zgłaszać korzystając z formularza zgłoszeniowego znajdującego się na niniejszej stronie internetowej. Organizacje zrzeszające pracodawców i pracowników holenderskiego sektora budowlanego chcą wspólnie z Państwem zwalczać podobne przypadki wykorzystywania. 

Korzystając z publikacji znajdujących się na niniejszej stronie internetowej mogą Państwo porównać swoje stawki z zarobkami i warunkami zatrudnienia pracowników w sektorze budowlanym. Organizacje broniące interesów zzp'erów. W Holandii działają różne organizacje broniące interesów zzp'erów. 
Istnieje także specjalna organizacja broniąca interesów zzp'erów w sektorze budowlanym: 
FNV ZBo. (język: niderlandzki). Telefon: 0348 - 439 000 

całość w pliku do pobrania
Ċ
HRC OFFSHORE WELDING OIL & GAS Project Manager,
11 gru 2016, 03:03